Hoppa till innehåll
  Ett leende barn

Hälsoanalys

En droppe blod från ditt finger analyseras i modern apparatur från Siemens, Hemocue och Cholestech. I ett mikroskop med mörkfältsteknik tittar man på cellernas antal, utseende, storlek, form och aktivitet. Titta här på www.drseeger.com för att se hur det kan se ut.

I mikroskopet tittar man på cellernas storlek, form och aktivitet.

I en hälsoanalys ingår även kontroll av blodtryck, blodsocker, Hb samt fullständig lipidprofil.

Kostinställning efter behov för att på rätt sätt stärka kroppen vid elitidrott, skiftarbete, trötthet och långvariga besvär.

Behandling
Hälsoanalys
Uppföljande analys